مرکزی

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

اراک-سه راه خمین-مقابل بانک ملت-کوچه ابتکار

8634132440

 

تکنوالکتریک اراک 

 

آقای حسنی

 

ساوه- خ مطهری- پاساژ شکوهی- دفتر گروه صنعتی برق ایران مهر

086-42233710 

شهرالکتریک

آقای سرلک