تهران

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

لاله زارنو- ساختمان 3 البرز- ط زیر همکف - پ 5

66716118

66719359

 

پیشگام الکتریک

 

آقای محمد قورچیان

لاله زار جنوبی، پاساژ بوشهری، طبقه همکف، پلاک44

 

36619240

09123111171

 

فروشگاه سیانا

آقای محمود قورچیان

لاله زار نو - نرسيده به منوچهري - كوچه زواريان - پاساژ كريستال - طبقه اول

 

021-33992518

 33900295

 33910740

الكترو بهشاد

 

نادر شعبــاني