مشخصه جریان - زمان این فیوزها با بنده 3-3-3 استاندارد IEC 60282-2 مطابقت دارد.

 از جمله ویژگی­ های این نوع فیوزها:

 در ولتاژهای نامی 3kV تا 36KV

 برای جریان­ های 2A تا 315A

قاfل نصب در تابلوهای فضای بسته، فضای آزاد و پست­ های SF6

دارای ضربه زن (Striker) 

در مدل های 80 و 120 نیوتنی (VV Thermo)

محافظت از تابلوهای توزیع در برابر آتش سوزی

تلفات توان بسیار پایین

 شرکت ETI فیوزهای فشار متوسط جدیدی را تحت عنوان VV Thermo طراحی و تولید نموده است که برای حفاظت تجهیزات تابلوهای فشار متوسط

 نظیرترانسفورماتورها، خازن ­ها و موتورها در برابر اثرات حرارتی و دینامیکی اتصال کوتاه و اضافه بار مناسب هستند. 

 

 

دانلود کاتالوگ VV

اطلاعات فنی