دارای رنج آمپری از 0.16 تا 25 آمپر

قابلیت سفارش تا 32 آمپر در مدل MPE25

حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه

دارای محفظه با IP55

قابلیت نصب به هر دو صورت افقی و عمودی

قابلیت نصب کنتاکت کمکی و Shunt trip , Under Voltage

(چرخشی)

قابل سفارش با محفظه با IP55

دانلود کاتالوگ کلید حفاظت موتوری (کلید حرارتی MPCB)