در ابعاد 3 پل و 4 پل

رنج جریانی 63 الی 125 آمپر

کلیدگردان قدرت یک طرفه موتوردار