کلید گردان قدرت یک طرفه

در ابعاد 3 پل و 4 پل

رنج جریان 160 الی 3200 آمپر

دانلود کلید گردان قدرت یک طرفه