در ابعاد 3پل

رنج جریان از 125 الی 630 آمپر

با قابلیت نصب فویز کاردی از سایز 00C الی 3

دانلود کلید فیوز گردان قدرت